Om man har en skuld hos ett inkassobolag eller ett factoringbolag så finns det ett sätt att minska den skulden men kräver att man själv gör slag i saken. Med en ackordsuppgörelse så menar man att en uppgörelse nås med inkassobolaget eller factoringbolaget om att räntan ska frysas och att skulden eventuellt ska minska.

På det sättet så får inkassobolaget och factoringbolaget men också Kronofogdemyndigheten en möjlighet att driva in pengarna som du är skyldig. Det kräver dock att man inte har kunnat betala tillbaka sin skuld på flera år så det är sällan det första steget för att bli skuldfri.

Enklare att få skulden minskad vid en långvarig skuld

Det är ytterst sällan som man kan få en ackordsuppgörelse om man bara haft skulden under en kortare period. För att ett inkasso eller factoringbolag ska gå med på det här krävs det ofta att det har gått ett par år utan att de kunnat indriva skulden.

  • Har man inte kunnat betala av skulden så är indrivningsföretagen mer ivriga att försöka få in så mycket som möjligt.
  • Då räntan har gjort att skulden ökat rätt markant under de år man inte kunnat betala tillbaka skulden så gör de fortfarande en hög vinst på detta trots ackordsuppgörelsen.

Trots att den här möjligheten finns så innebär detta inte att man inte ska betala sina skulder utan tvärtom. För även om skulden kan minskas i framtiden så är den fortfarande större än vad den skulle varit om du betalat idag.

När har man störst möjlighet att få en ackordsuppgörelse?

Mycket beror på hur snabbt du har möjligheten att betala tillbaka hela skulden, under hur lång tid du haft skulden samt hur stor del av skulden som nu kommer ifrån räntan.

Bästa läget är när man:

  1. Har haft skulden under ett par år utan att indrivningsföretagen fått in några pengar eller väldigt lite.
  2. En stor del av skulden består av räntekostnader
  3. Kan man betala av hela skulden på en gång så ökar chanserna att få en ackordsuppgörelse.

Sämre är när man har:

  • Inte har haft skulden så länge.
  • Inte har möjligheten att betala av stora delar av skulden på en gång eller helst hela skulden.
  • Räntedelen av skulden är relativt liten.

Har man ett bra läge så ska man omedelbart ringa och försöka få till en ackordsuppgörelse men om man har ett sämre sådant så kan man försöka men helst utan att ha några förväntningar.

Olika varianter av ackordsuppgörelser

Fryst ränta

Innebär att räntan slutar att ticka och gäldenären måste bara betala det belopp som personen var skyldig när personen ingick ackordsuppgörelsen.

Nedsatt skuld

Om du har ett bra förhandlingsläge och helst ett sådant där du kan betala stora delar av skulden på en gång så kan inkasso- eller factoringbolaget gå med på att minska din skuld rätt rejält. Har du däremot ingen möjlighet att betala mer än ett litet månadsbelopp så ska man hellre satsa på fryst ränta.

Råd och tips

Inget företag kommer att erbjuda dig det här per automatik utan det är något man ibland får igenom för att man har uthållighet. Man måste vara beredd att kämpa för att få en ackordsuppgörelse.

  1. Se det som vilket köp som helst där du försöker att betala så lite som möjligt och personen som säljer försöker få dig att betala så mycket som möjligt. Har du varit utomlands där det är vanligt att pruta så vet du hur man gör.
  2. Kan du betala av hela skulden på en gång så har du en gyllene chans att få bolaget att gå med på en nedskrivning av din skuld.

Har du stora problem med skulder och är överskuldsatt så läs gärna mer om hur du kan få hjälp på sidan rådgivning.